Måttbeställt vitrinskåp

Kunden önskade ett platsbyggt, måttanpassat och väggfast vitrinskåp att passa in i ett utrymme i deras hus. Skåpet skulle gå från golv till tak (280 cm takhöjd) och ha ett runt hörn på ena sidan för en mjukare anslutning till det intilliggande vardagsrummet.

Utrymme där kunden önskar ett måttbeställt och platsbyggt vitrinskåp

Detta blev det slutgiltiga förslaget som vi kom överens efter att jag hade ritat några olika varianter.

3D ritning på platsbyggt vitrinskåp.
Utformningen på det önskade vitrinskåpet inkluderande även omgivande väggar och golv

Efter att formgivningen är klar gjorde jag måttsatta detaljritningar där alla ingående delar är måttsatta och numrerade.

Måttsatt ritning på platsbyggt vitrinskåp
Måttsatt 3D detaljritning på en av vitrinskåpets detaljer

Från detaljritningarna gör jag en kapnota som beskriver måtten som skall sågas till för varje ingående del i skåpet. Kapnotan tar jag sedan med mej när jag sågar till bitarna och jag prickar av att alla delar är tillsågade.

Kapnota för platsbyggt vitrinskåp
Delar av kapnotor att använda som underlag vid tillsågning av alla delar till vitrinskåpet

Här är resultatet efter att alla bitar till överskåpet är tillsågade – inte helt sant då jag väntade med att såga till bakstyckena till lite senare.

Delar till platsbyggt vitrinskåp
Tillsågade delar till vitrinskåpets överdel.

Det är mycket viktigt att alla tillsågade delar märks upp så att man inte senare i processen börjar jobba på fel del. Jag gör alla märkningar på tape som sedan lätt går att ta bort.

Uppmärkta delar till platsbyggt vitrinskåp
Alla delar av vitrinskåpet märks upp.

Med en förbindningsfräs (Festool Domino DF500) fräser jag sedan upp hål där dominopluggar skall säkerställa att alla delar passar ihop och maximal hållbarhet erhålls.

Platsbyggt vitrinskåp. Festool Domino DF500
Hål fräst av en förbindningfräs att passa till Festools dominopluggar. Uppmärkning görs på tape för att inte lämna märken kvar på virket.

När sedan alla hål för dominopluggarna och alla avrundade kanter är frästa, är det dags att spackla ojämnheter och slipa ytorna jämna och släta.

Nu är det dags att börja montera ihop alla delar. Dominopluggarna säkerställer att alla delar linjerar upp och möjliggör att man gör en provmontering för att se att allting passar innan man limmar alla delarna. Här är det golvsockeln som skåpet vilar på som har slutmonterats och limmats.

Golvsockel till platsbyggt vitrinskåp
Nylimmad golvsockel till vitrinskåp.

Underskåpet valde jag att slutmontera hos kund av två anledningar. Skåpet tar mycket mindre plats i bilen omonterat när det skall transporteras. Det finns ju också en risk att man måste göra en justering när man tillverkar ett skåp med millimeterpassning. En justering är naturligtvis mycket lättare att utföra på lösa delar än på ett färdigmonterat skåp.

Montering av platsbyggt vitrinskåp
Slutmontering av vitrinskåp hos kund.

Ingen justering behövde göras utan det monterade underskåpet passade som planerat i det utrymme där det skulle placeras.

Platsbyggt vitrinskåp
Underdel till vitrinskåp på plats hos kund.

Det avrundade skåphörnet passade exakt som planerat.

Underdel till platsbyggt vitrinskåp.

Sedan var det dags att montera överskåpen.

Det är skåpets bakstycke som ger skåpet stabilitet och säkerställer att skåpets botten och sidor är vinkelräta. Innan bakstycket spikas fast kontrollerar man att alla vinklar är räta genom att göra diagonalmätningar. Båda diagonalerna skall vara exakt lika långa. Om man av någon anledning bara har möjlighet att mäta en diagonal kan man beräkna hur lång den skall vara med Pytagoras sats för rätvinkliga trianglar.

Om längden på diagonalerna skiljer sig åt kan man med tving justera skåpet tills diagonalerna är lika. Då är också hörnen räta. Med tvingarna fortfarande på plats spikar man fast baksidan som sedan håller allt på plats när sedan tvingarna tas bort.

Överskåpen monteras sedan på plats. Alla skåpdelar fästs vid varandra och vid bakomvarande vägg. Målning av skåpet kommer sedan att göras av kund.

Platsbyggt vitrinskåp
Färdigmonterat vitrinskåp. Målning återstår

Kunden har nu återkommit med bilder av det färdigmålade skåpet.

Platsbyggt vitrinskåp. rundat hörn
Måttbeställt vitrinskåp med rundat hörn. Skåpet är målat och fotograferat av kund.
Platsbyggt platssnickrat vitrinskåp med rundat hörn
Platsbyggt vitrinskåp med rundat hörn. Målat och fotograferat av kund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

För dej som inte hittar vad du söker bland fabrikstillverkad inredning