ROT och RUT

För arbeten som berättigar till ROT  avdrag hanteras detta av Frilans Finans och är då redan avdraget på fakturan.

Så här fungerar ROT och RUT avdraget.
Se Skatteverkets informationssida

Ett par generella krav som gäller för att ha rätt till ROT avdrag:
– Arbetet skall utföras i eller i nära anslutning till bostaden som köparen äger.
– Om bostaden (småhus) är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början

Se ytterligare exempel på arbeten som ger rätt respektive inte rätt till ROT-avdrag.
ROT arbeten i småhus. 
ROT arbeten i bostadsrätt. 

För dej som inte hittar vad du söker bland fabrikstillverkad inredning