Platsbyggd hylla runt fönster

Önskemål från kunden var att bygga en platsbyggd hylla som täcker hela gavelväggen med hyllor från golv till tak runt ett fönster och med oregelbundna icke symmetriska hylldelar. En bänk med sittplats önskas vid fönstret.

En tom gavelvägg. Perfekt för att platssnickra platsbygga en hylla
En tom gavelvägg. Bara att sätta igång.

Lutande golv och väggar. Olika takvinklar på höger och vänster sida är vad man kan vänta sig.

Laser för att kolla golvlutning
Laserinstrumentet är ett bra hjälpmedel för att bilda sig en uppfattning om hur golv, väggar och tak förhåller sig till horisontallinje och lodlinje. Det är grunden för planeringen av hyllbygget.

Börja med en sockel som justeras så att den är vågrät i alla led.  Sedan en bänk med skåp och en lite lägre sittplats vid fönstret. För ett kostnadseffektivt bygge användes här några fabrikstillverkade stomdelar. Noggrannhet är här ett måste annars får man stora problem senare då man bygger ovanförliggande hylldelar.

En kombination av fabrikstillverkade stommar och platsbyggda ger en kostnadseffektiv lösning.

Hyllan byggdes med limfog av massivt trä. Alla fogar har gjorts med dominoplugg som limmats och i vissa fall även skruvats samman för bästa precision och hållfasthet

Sammanfogning med dominoplugg möjliggör att man med stor precision kan som här lägga liggande hyllplan 2 mm innanför de stående  planen för en snyggare övergång mellan hylldelarna.

Hyllan byggdes i 6 st fristående moduler. Bänk plus 5 hyllmoduler. Här är hyllmodul 1 på plats inklusive bakstycke.

Hyllan är klar. Återstår att målas och fyllas med diverse böcker eller andra föremål.

Platsbygg bokhylla med högt i tak
Platsbyggd med nästan 3 m upp till tak.

Målningen av hyllan tog kunden själv hand om innan den togs i bruk.

Platsbyggd bokhylla färdigmålad av kund.
Platsbyggd bokhylla färdigmålad av kund. Fotograferad av kund.

För dej som inte hittar vad du söker bland fabrikstillverkad inredning