Platsbyggd bokhylla med flexibel TV-del

En måttbeställd platsbyggd bokhylla byggd runt två små fönster med ett kundanpassat TV utrymme som kan förses med demonterbara hyllor om så önskas.

Platsbyggd bokhylla där en löstagbar hylldel kan monteras i hyllans TVutrymme för att möjligöra en mer flexibel möblering. Hyllan skall färdigställas av beställaren med passbitar, golvsockel och några luckor

Beställaren önskade en bokhylla täckande hela väggen omslutande väggens 2 fönster. Hyllan skall ha ett antal olikformade hylldelar som om så önskas kan förses med luckor.

En första utformning gjordes av beställaren med tape på väggen där hyllan skulle placeras.

Ett bra sätt att visualisera och planera för en platsbyggd bokhylla är att med tejp på väggen rita upp hyllans delar. X har markerats där luckor initiellt var tänkta.

Ett förslag ritades med en justerbar sockel vid golvet där en lite djupare hylldel placerades med luckor. Ovanpå placeras en ca 30 cm djup hylla över hela väggen nästan upp till tak inkluderande en varierande uppsättning hyllvarianter där även plats skall finnas för en TV. Plats skall finnas i hyllans överdel för placering av spotlights.

Hyllan tillverkades i moduler som levererades monterade omålade till kund. Beställaren har sedan själv målat och monterat spotlights.

För att få hyllan mer flexibel önskades ett tillägg av en hylldel som skulle kunna monteras/demonteras i utrymmet för TV.n

Den extra hylldelen (omålad) är här monterad i hyllans TVutrymme men kan demonteras och plockas sär för enkel förvaring om man i stället önskar ställa en TV i utrymmet. Återstår att montera passbitar vid tak och hyllans sidor samt golvlist vid golvet, målning av den extra hylldelen samt montering av luckor. Något som beställaren själv planerar att utföra.

För dej som inte hittar vad du söker bland fabrikstillverkad inredning