Sinkade lådor

För ett klassiskt utseende och starka fogar av högsta kvalitet kan lådorna sammanfogas genom sinkning.

Öppen sinkning med laxstjärt.
Öppen sinkning med laxstjärt är en sammanfogning som är mycket hållbar med klassiskt utseende.
halvförtäckt sinkning med laxstjärt
Här är lådfronten sammanfogad med halvförtäckt sinkning med laxstjärt
öppen Sinknig av låda laxstjärt
Sinkningarna skärs ut mycket noggrant i laxstjärtsform för ett hållbart och vackert resultat.

Här en öppen rak sinkning som en del av en hörnfog av limfogad ek. Här är sinkningens huvudsyfte att vara ett dekorativt inslag i en möbel. Denna typ av sinkning är när den är limmad en mycket stark fog.

Sinkning fingerfog fingerskarv platsbyggd platsbyggt platsnickrat platssnickrad sockerlåda
Öppen rak sinkning i stavlimmad ek

En kundbeställning där kunden ville ha en liten låda låda i furu sammanfogad med två breda laxstjärtssinkor sinkor i varje hörn och ett lock. Lådan skulle ges bort i present med något innehåll. Så här blev den.

platsbyggd sinkad låda
Låda av kvistfri furu med öppen laxstjärtfog

Ett litet lock blev det också till den lilla sinkade lådan.

Liten låda av furu med lock sammanfogad med öppen laxstjärtfog. Lådan visas här från tappsidan

För dej som inte hittar vad du söker bland fabrikstillverkad inredning