Sinkade lådor

För ett klassiskt utseende och starka fogar av högsta kvalitet kan lådorna sammanfogas genom sinkning.

Öppen sinkning med laxstjärt.
Öppen sinkning med laxstjärt är en sammanfogning som är mycket hållbar med klassiskt utseende.
halvförtäckt sinkning med laxstjärt
Här är lådfronten sammanfogad med halvförtäckt sinkning med laxstjärt
öppen Sinknig av låda laxstjärt
Sinkningarna skärs ut mycket noggrant i laxstjärtsform för ett hållbart och vackert resultat.

Här en öppen rak sinkning som en del av en hörnfog av limfogad ek. Här är sinkningens huvudsyfte att vara ett dekorativt inslag i en möbel. Denna typ av sinkning är när den är limmad en mycket stark fog.

Sinkning fingerfog fingerskarv platsbyggd platsbyggt platsnickrat platssnickrad sockerlåda
Öppen rak sinkning i stavlimmad ek

För dej som inte hittar vad du söker bland fabrikstillverkad inredning